Shi_DeRu_and_Shi_DeYang

0 Posted by - July 13, 2016 -

Shaolin Temple Grandmasters Shi DeRu (Shawn Xiangyang Liu) and Shi DeYang (Shi WanFeng)

Photo by: Shi Deru (a.k.a. Shawn Xiangyang Liu)

No comments

Leave a reply